Comatech

...meer resultaten met minder inspanningen

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Fout
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
Home Comatech Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

E-mailadres Afdrukken
 1. Offertes
  Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn onze offertes geldig gedurende 30 dagen na hun dagtekening.
 2. Levering
  De leveringstermijnen worden enkel gegeven ter aanduiding en verbinden ons niet. Vertraging van de levering kan geen reden zijn tot weigering door de klant noch aanleiding tot schadevergoeding. De goederen worden, zelfs bij vrachtvrije verzending, vervoerd op risico van de klant.
 3. Klachten
  Om in aanmerking te komen moet elke klacht ons schriftelijk binnen de acht dagen na levering bereiken. Zo de klacht gegrond blijkt en voor zover het gebrek ons ten laste kan gelegd worden, zullen wij hetzij de gebrekkige levering mogen vervangen, hetzij ze terugnemen en de klant voor de prijs crediteren, hetzij een kredietnota opstellen voor de minderwaarde van de levering. Maar we zullen in geen enkel geval gehouden zijn rechtstreeks of onrechtstreeks schadevergoeding te betalen.
 4. Uitvoering van de bestelling
  Zo de uitvoering van de bestelling wegens een geval van overmacht of bij de offerte onvoorziene omstandigheden onmogelijk of moeilijk gemaakt wordt, hebben wij het recht om de koop te verbreken zonder schadevergoeding te moeten uitkeren. Wij behouden ons het recht voor om, de uitvoering van de bestelling uit te stellen zo de klant ons nog geldbedragen verschuldigd is, tot volledige afbetaling van deze sommen, of de uitvoering van deze bestelling te onderwerpen aan de voorafbetaling van de waarde van de bestelling.
  De afgesproken data voor de vergaderingen en opleidingen worden stipt nageleefd. Een annulatie van een vergadering of training op minder dan 5 resp 10 dagen op voorhand wordt voor 100 % resp 50 % gefactureerd.
 5. Betaling
  Onze facturen zijn netto betaalbaar, zonder korting, op 30 dagen datum factuur. Bij niet-betaling op de vervaldag brengen onze facturen, zonder in verzuimstelling, een intrest van 1,5 % per maand op vanaf de vervaldag van de factuur. Zo een vordering tot verkrijging van de betaling moet ingesteld worden, zullen onze facturen verhoogd worden met 10 % met minimum van 40 euro als strafbeding om de buiten gerechtelijke kosten te dekken, onverminderd de toepassing van artikel 1244 van het B.W. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van de plaats van onze Vennootschapszetel bevoegd.
 6. Behandelingskosten
  Voor bestellingen van minder dan 100 euro worden 10 euro administratiekosten aangerekend.
 7. Verzendingskosten
  Deze zijn ten laste van de koper.