Comatech

...meer resultaten met minder inspanningen

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Fout
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
Home Wie zijn wij? Referenties Bedrijfscultuur

Bedrijfscultuur

E-mailadres Afdrukken

Deze workshop heeft mij het fundamentele inzicht gegeven dat in de cultuur van de organisatie de sleutel ligt van verandering. Door constructieve stijlen te hanteren ipv defensieve is het uiteindelijk mogelijk om mensen te motiveren en mee te krijgen in een succesvol verhaal. Misschien wordt het te vaak over het hoofd gezien, maar de cultuur is de voedingsbodem waarop de hele organisatie bloeit.
Mieke Pieters, Coördinator-expert strategisch aankoopbeheer, Dienst aankoopbeheer - Departement Facility Management, Stad Gent

 

“Het was lang geleden dat ik nog eens een praktische cursus gevolgd had zoals deze over bedrijfscultuur en die onmiddellijk toepasbaar en bruikbaar was op de werkvloer”.
Dirk Camps, Bibliothecaris, Laakdal

 

BEDRIJFSCULTUUR
PROVINCIAAL BIBLIOTHEEKCENTRUM
Het Provinciaal Bibliotheekcentrum biedt sinds enkele jaren bibliothecarissen van de provincie Antwerpen de kans om  een persoonlijk ”meesterschap” in leidinggeven op  te bouwen.  Aanvankelijk met  Innerlink en sinds 3 jaren met  Yves Van Nuland van Comatech. Deze cursussen omvatten steeds trainingen  in communicatie en leidinggeven. Zelf ben ik als bibliothecaris van Hoogstraten, reeds enthousiast gestart  in 2008.
In 2011 werd de mogelijkheid geboden ook andere gemeentediensten te laten deelnemen aan  deze cursussen op het Vrieselhof.  Het thema was dan ook “Bedrijfscultuur” .  Dit bleek een bijzonder interessante vomingsinsteek  voor de 25 cursisten die deelnamen:   cultuurbeleidscoördinatoren, bibliothecarissen en diensthoofden cultuur.  
Na een inleiding over het herkennen van een bedrijfscultuur, gingen we in deze cursus over tot het meten van de heersende bedrijfscultuur in onze bibliotheken of diensten. De resultaten van de OCI-scans waren erg relevant. Zo ontdekten we of er  eerder een constructieve of een defensieve denkstijl in onze bibliotheek heerst!  En verder ook of onze medewerkers een passieve of actieve denkstijl  hanteren.
We bestudeerden o.m. ook  12 mogelijke reacties voor klachtenbehandeling om  een bedrijfscultuur te kunnen scannen. Hanteren we de klacht als “constructief 11u:  prestatie-motivatie”. Welke preventieve acties kunnen we ondernemen ter voorkoming van zulke klacht? of  als: “5u afhankelijk” : Dat moet ik eerst aan mijn baas vragen / of  “9u competitief “: Wat weet u als klant daarvan? Wij weten wel beter /  tot  “2u relatiegerichte reactie” : Hoe kan ik u helpen? Laten we er eens samen kijken of we dit kunnen oplossen.
Het thema “Bedrijfscultuur” van deze meerdaagse cursus was behoorlijk uitgebreid : het herkennen wat er in je bedrijf / bibliotheek leeft, waar we tegenaan lopen, hoe buitenstaanders onze bedrijfscultuur herkennen, waar de weerstand tegen verandering  vandaan komt.  Hoe het komt dat medewerkers zo moeilijk of gemakkelijk te motiveren zijn?
We kwamen ook duidelijk tot het inzicht dat de heersende bedrijfscultuur in sterke mate de bedrijfsresultaten bepaalt. Veel aandacht ging n deze cursus  uit naar het doelen stellen en behalen.
Verschillende cursusdagen werden  bijgevolg gewijd aan procesverbetering, langetermijnplanning en doelstellingen SMART formuleren en behalen. 
Zo stond ook het manager’s dashboard  fel in de belangstelling van de aanwezigen. Dit persoonlijke stuurbord van de manager waaruit  visie, doelstellingen, indicatoren en acties van het operationeel management  duidelijk worden, werd gewaardeerd  als  cruciaal managers instrument. In een extra praktische sessie werden door bibliothecarissen opgemaakte persoonlijke controle borden als leermiddel voor de anderen gebruikt. Bijzonder instructieve workshop bleek dit. Op dit thema  wordt verder gewerkt in 2012.
We beseffen terdege dat excellente resultaten en bedrijfscultuur in grote mate samenhangen. In een actieve performante bibliotheek luisteren medewerkers goed naar klanten en komen tegemoet aan hun behoeften en verwachtingen, worden medewerkers en buitenstaanders betrokken in het nemen van beslissingen, wordt de mening van klanten, leveranciers, medewerkers, collega’s en chefs   gerespecteerd, en worden de vooropgestelde doelen door alle medewerkers aanvaard en gedragen.
In Hoogstraten hebben we o.m. de voorbije jaren  duidelijke resultaten geboekt op het gebied van een versterkte betrokkenheid van de medewerkers bij de bib,  een groeiende positieve instelling van de medewerkers  ook t.o.v. bibliotheekinnovatie, het performanter vergaderen,  het overleggen en werken in teams en het werken met vrijwilligers.  De leidinggevende kon door het bijwonen van de managementcursussen o.m. evolueren  tot coach bij het begeleiden van de verschillende Hoogstraatse bib-teams. We leerden verder uitstekend prioriteiten te bepalen.
Eén van de andere positieve gevolgen van deze cursus was ook het ontstaan van een 2-maandelijks  overleg met onze cultuurbeleidscoördinator. Een rechtstreeks  resultaat van de cursusdag, “Samenwerking tussen diensthoofden” die we beiden volgden als onderdeel van de cursus “Bedrijfscultuur” in 2011.  
In Hoogstraten blijven we  ook verder  enthousiast  voor het nieuwe programma dat  het Provinciaal Bibliotheek Centrum in 2012 aanbiedt : Dashboard van de bibliothecaris in de praktijk, werkprocessen, competentiemanagement, organisatiestructuur en kennisoverdracht bij het op pensioen gaan van oudere medewerkers. 
Elie L'Hoyest, Bibliothecaris, bibliotheek te Hoogstraten,  19/01/2012

Laatst aangepast op Zondag, 04 November 2012 19:12